PİLTEK Enerji, Yapımını Tamamladığımız Kuru Oda' da Savunma Sanayi için LOX (Lityum Oksihalit) Pil Tasarımlarına başladı.

Yapımını 2019 yılında tamamlamış olduğumuz Kuru Oda' da LOX pil tasarım ve üretimleri yapılmaktadır.

Günümüzde kullanılan mühimmat sistemleri, hızlı bir ivme ile akıllı teknolojilere doğru evrimleşmektedir. Bu değişim mühimmatların ihtiyaç duyduğu elektriksel enerji gereksinimlerinin de artarak devam edeceğinin göstergesidir. Dolayısıyla Lityum Oksihalit (LOX) rezerv pillere olan talebin yakın ve orta vadede artarak devam edeceği söylenebilir.

Farklı kapasitelerde tasarımı gerçekleştirilebilen rezerv LOX pilleri, havacılık, uzay ve askeri sistemler başta olmak üzere birçok uygulamada kullanılmaktadır. Yüksek güvenilirlik ve performans değerleri ile öne çıkan bu piller çok farklı boyutlarda ve şekillerde üretilebilmektedir. Üretim teknolojisi bu pillerin hem birincil pil hem de rezerv pil olarak tasarlanıp üretilebilmesine olanak sağlamaktadır.
Kullanım Alanları :
Askeri mühimmatlar
Küresel Konumlama Sistemi (GPS)
Askeri telsiz haberleşme sistemleri
Telemetri sistemleri
Petrol arama
Tıbbi cihazlar
Ölçme, izleme ve güvenlik ekipmanları

Lityum Oksihalit (LOX) Rezerv Pil Teknolojisi
Lityum Oksihalit (LOX) piller, özellikle yüksek özgül enerji gerektiren uygulamalarda kullanılan rezerv pil çeşididir. Bu pillerde, elektrokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesine izin veren elektrolit malzemesi, pilin etkinleştirilmesine kadar pasif durumda kalması amacıyla ayrı bir cam ampulde tutulur. Böylece anot ve katot etken malzemelerinin pil çalışmadan önce fiziksel olarak temas etmemesi ve pilin raf ömrü boyunca kapasitesini kaybetmemesi sağlanır. LOX pili genel anlamıyla; anot, hem katot hem de elektrolit görevi olan oksihalit, katot reaksiyonun gerçekleştirildiği gözenekli karbon, sıvı elektrolitin durağanlaştırıldığı cam fiber kısım ve iyon transferini hızlandırmak amaçlı çeşitli lityum tuzlarından oluşmaktadır.

LOX pillerinde en çok kullanılan katot malzemesi tiyonil klorit (SOCl2)’tir. Lityum tiyonil klorit (Li-SOCl2) pilleri en yüksek hücre gerilimine (nominal 3.6 V) ve en yüksek enerji yoğunluğuna (>600 Wh/kg) sahip pil teknolojileri arasındadır. Anot malzemesi olarak diğer modern pil tasarımlarında da uygulama alanı olan Lityum metali kullanılmaktadır. Genel toplam elektrokimyasal tepkime:

4Li (katı) + 2SOCl2 (sıvı)  →  4LiCl (katı) + S (katı) + SO2 (gaz)          (3.6 V)

ifadesi ile verilebilir.

Bu teknolojide etkinleşme mekanizması ivme veya piroteknik aygıtlar tarafından tahrik edilmektedir. Katot elektrotunun bulunduğu ampulü sadece belirli ivme değerleri veya piroteknik şoklar ile karşılaştığında kırabilecek mekanik sistem, pilin çalışma ve depolama koşullarında güvenilirliğini sağlamakta önemli bir role sahiptir. LOX pil teknolojisinin diğer bir artı özelliği de pil geriliminin çalışma süresi boyunca sabit kalmasıdır. Çalışma süresi boyunca elde edilen doğrusal gerilim, elektriksel ve elektronik bileşenlerin tasarımında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

https://demiralpmuhendislik.com/uploads/basindan/kuruoda.jpg